Thứ Hai,22/01/2018 |

Giới thiệu cơ cấu nhà trường

Đóng

                         BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG
                          THPT CHUYÊN LONG AN


 CƠ CẤU TỔ CHỨC HỌ TÊN  CHỰC VỤ  SĐT EMAIL 
 Đảng
Đàm Văn Tuyến  Bí thư chi bộ  0908 217 833  
Ban Giám Hiệu   Trần Văn Chín  Hiệu Trưởng  0933864749
tranvanchin.c3chuyenlongan@longan.edu.vn 
         
         

1. Thầy Trần Văn Chín
    - Chức vụ : Q. Hiệu trưởng
   - Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ QLGD - ĐHSP Toán
   - Điện thoại : 0933864749
   - Email: tranvanchin.c3chuyenlongan@longan.edu.vn
2. Thầy Đàm Văn Tuyến
    - Chức vụ : Phó hiệu trưởng
   - Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ vật lý
   - Điện thoại : 0908 217 833
   - Email: damvantuyen.c3chuyenlongan@longan.edu.vn;  damtuyen18@yahoo.com ;
3.Cô Trương Thị Thu Hà
    - Chức vụ :Phó hiệu trưởng
   - Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ QLGD 
   - Điện thoại : 0946 788 989
   - Email:truongthithuha.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

4. Cô Nguyễn Thị Như An.
   -
Chức vụ : Phó hiệu trưởng
   - Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Sinh học
   - Điện thoại : 0909171876
   - Email:
nguyenthinhuan.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 


KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC
 HỌC SINH THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
<XEM TẠI ĐÂY...>Thông báo


Hỗ trợ

Đóng
Hỗ trợ

Liên kết websiteHỗ trợ trực tuyến