Thứ Hai,22/01/2018 |

VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Đóng
  Tìm kiếm văn bản


Tổng số văn bản: 24
Số hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
123
Tổng số văn bản: 24
53/2012/TT-BGDĐT 26/12/2012 Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
7458/BGDĐT-KTKĐCLGD 21/11/2012 V/v tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2013.
17/2012/TT-BGDĐT 16/05/2012 THÔNG TƯ Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
12/2012/TT-BGDĐT 03/04/2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH GIÁO DỤC Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
10/2012/TT-BGDĐT 06/03/2012 THÔNG TƯ Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
06/2012/TT-BGDĐT 15/02/2012 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, thay thế quy chế ban hành theo quyết định số 82 /2008/QĐ-BGDĐT.
68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH 30/12/2011 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
55/ 2011/TT-BGDĐT 22/11/2011 THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Tìm kiếm

Tìm kiếm

 


KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC
 HỌC SINH THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
<XEM TẠI ĐÂY...>Thông báo


Hỗ trợ

Đóng
Hỗ trợ

Liên kết websiteHỗ trợ trực tuyến