Thứ Hai,22/01/2018 |

Thông tin tổ GDCD - Thể Dục

Đóng
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ BỘ MÔN GDCD - THỂ DỤC NĂM 2014 - 2015
Hình tập thể tổ CD_TD

 STT  HỌ TÊN   NỮ  CHỨC VỤ  TRÌNH ĐỘ SĐT 
 1  Nguyễn Thị Diễm  x  Tổ trưởng  Đại học 01693.337.863
 2  Hồ Quang Phương    tổ  phó

 Đại học 01235.867.888 
 3  Thái Phượng Nghi  x   tổ viên  Đại học 0986.661.204
 4  Nguyễn Văn Ưng     tổ viên  Đại học 0918.611.845
 5  Nguyễn Phát Đạt     tổ viên  Đại học 01693.344.502
 6  Đinh Công Thuận     tổ viên  Đại học  01673.164.256
 7  Hà Hữu Đức     tổ viên  Đại học  0903.386.234


Bài viết tổ GDCD - TD

Đóng

Tìm kiếm

Tìm kiếm

 


KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC
 HỌC SINH THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
<XEM TẠI ĐÂY...>Thông báo


Hỗ trợ

Đóng
Hỗ trợ

Liên kết websiteHỗ trợ trực tuyến