Thứ Hai,22/01/2018 |

Giới thiệu Chi bộ

Đóng
 DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TRONG CHI BỘ

 STT  HỌ TÊN CHỨC VỤ TRONG ĐẢNG  CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN CHUYÊN MÔN 
 1 Đàm Văn Tuyến  Bí thư chi bộ
 Phó hiệu trưởng  Thạc sĩ 
 2 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Phó bí thư chi bộ
 Tổ phó  Đại học
 3 Nguyễn Thành Xe Chi Ủy viên   Tổ trưởng  Thạc sĩ 
 4 Trần Văn Chín
Đảng Viên
 Hiệu trưởng  Thạc sĩ 
 5 Trương Thị Thu Hà
Đảng Viên
 Phó Hiệu Trưởng  Thạc sĩ
 6 Nguyễn Thị Như An
Đảng Viên dự bị   Phó Hiệu Trưởng  Thạc sĩ 
 7 Nguyễn Thị Hồng Phượng
Đảng Viên dự bị   Tổ trưởng tổ HC  Đại học
 8 Đỗ Phạm Thanh Tú  Đảng Viên   Tổ trưởng tổ Toán  Thạc sĩ
 9 Lê Quốc Phong Đảng Viên
 Tổ trưởng Hoá  Đại học
10 Lê Thị Tường Vân
Đảng Viên   Tổ trưởng Anh Văn  Thạc sĩ
11 Nguyễn Lê Hữu Hạnh  Đảng Viên   Tổ trưởng TH-CN  Đại học
12 Thi Hồng Hạnh Đảng Viên
 Giáo viên  Thạc sĩ
13 Phạm Thị Bảo Châu Đảng viên  Giáo viên  Đại học
14  Lê Thị Loan
Đảng viên  Giáo viên  Thạc sĩ
15 Đoàn Thị Bảo Trân  Đảng viên  Giáo viên  Đại học
16 Võ Thị Tuyết Oanh  Đảng viên   Nhân viên  Đại học
17  Nguyễn Thị Hồng Vỹ  Đảng viên   Giáo viên  Đại học 
18  Thái Phượng Nghi
Đảng viên  Giáo viên  Đại học
19  Nguyễn Thanh Sơn  Đảng viên   Giáo viên  Đại học
20 Đinh Công Thuận  Đảng viên  Giáo viên  Đại học

                                                      


Tìm kiếm

Tìm kiếm

 


KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC
 HỌC SINH THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
<XEM TẠI ĐÂY...>Thông báo


Hỗ trợ

Đóng
Hỗ trợ

Liên kết websiteHỗ trợ trực tuyến