Thứ Hai,22/01/2018 |

Thông Tin Tổ Sinh - Sử - Địa

Đóng
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ BỘ MÔN SINH - SỬ - ĐỊA NĂM 2014 - 2015
Hình tập thể tổ Sinh - Sử - Địa


 STT  HỌ TÊN NỮ  CHỨC VỤ   TRÌNH ĐỘ SỐ ĐT 
 1  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  x  Tổ trưởng  Thạc sĩ  0918.895.688
 2  Hồ Tường Vân  x  tổ phó  Đại học  0983.302.406
 3  Nguyễn Văn Thành    tổ viên  Đại học  0919.044.854
 4  Trần Thị Minh Thư  x  tổ viên  Đại học  0968.514.991
 5  Nguyễn Thị Thanh Thuỷ  x  tổ viên  Đại học  01685.416.104
 6  Phạm Thuỳ Hương Lan  x  tổ viên  Đại học  01694.882.962
 7  Huỳnh Thị Ngọc Xuân  x  tổ viên  Đại học  0986.232.019
 8  Võ Thị Thanh Quyên  x  tổ viên   Đại học  0976.187.208
 9  Trần Thị Bích Quyên  x  tổ viên  Thạc sĩ  01684.235.280

Bài viết tổ Sinh - Sử - Địa

Đóng
Không có dữ liệu.

 


KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC
 HỌC SINH THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
<XEM TẠI ĐÂY...>
Hỗ trợ trực tuyến


Liên kết website