Thứ Hai,22/01/2018 |

Thông tin tổ TH - CN

Đóng

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ BỘ MÔN TIN HỌC - CÔNG NGHỆ NĂM 2014 - 2015

                               Hình tổ TH_CN

 STT  HỌ TÊN   NỮ  CHỨC VỤ  TRÌNH ĐỘ SĐT 
 1  Nguyễn Lê Hữu Hạnh    Tổ trưởng  Đại học 0918.255.256
 2  Trương Thị Tuyết Hoa  x   tổ phó  Đại học 0906.320.080 
 3  Nguyễn Thị Hồng Vỹ  x   tổ viên  Đại học 0938.371.869
 4  Lê Mộng Giang Hồ     tổ viên  Đại học 0909.688.846
 5  Trần Thị Thanh Trúc  x   tổ viên  Đại học 01677.463.072
 6  Nguyễn Khánh Hoà  x   tổ viên  Đại học 0968.075.550
 7  Nguyễn Ngọc Kim Trang  x   tổ viên  Đại học 0937.274.157Bài viết tổ TH - CN

Đóng
Không có dữ liệu.

 


KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC
 HỌC SINH THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
<XEM TẠI ĐÂY...>
Hỗ trợ trực tuyến


Liên kết website