Thứ Hai,22/01/2018 |

Ban Giám Hiệu

Đóng
BAN GIÁM HIỆUSTT   HỌ TÊN  CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ  SĐT 
 1 Trần Văn Chín   Hiệu Trưởng   Thạc sĩ  QLGD0933 864 749 2 Đàm Văn Tuyến Phó hiệu trưởng Thạc sĩ Lý  0908 217 833 3 Trương Thị Thu Hà Phó hiệu trưởng   Thạc sĩ QLGD0946 788 989 
 4 Nguyễn Thị Như An Phó hiệu trưởng   Thạc sĩ Sinh học0909 171 876

 


KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC
 HỌC SINH THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
<XEM TẠI ĐÂY...>
Hỗ trợ trực tuyến


Liên kết website