Thứ Hai,22/01/2018 |

Hoạt động Giáo viên

GIỚI THIỆU BÀI GIẢNG CỦA CÁC MÔN HỌC KHỐI 12 NH 2015 - 2016 (18/01/2016)

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH PHÁP LUẬT (13/10/2015)

 Để giúp Thầy, Cô và học sinh dễ dàng tìm hiểu trước, nhanh chóng tìm ra những Sách Luật cần thiết cho mình, Thư viện trường THPT Chuyên Long An đã soạn ra “Thư mục chuyên đề giới thiệu sách Pháp Luật” mà tủ sách thư viện trường ta đang có. Hân hạnh giới thiệu đến quý bạn đọc.


Pemis chuyên long an (05/09/2014)
tải file đính kèm

Tải về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (27/11/2013)
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI 
về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo


Luật phòng chống tác hại thuốc lá (18/11/2013)

Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) và ngày 02 tháng 7 năm 2012 Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố Luật này. Luật có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.
Tải toàn bộ nội dung về máy


Tài liệu tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam 9-11 (04/11/2013)

____________________________________________

Ở Việt Nam chúng ta đã có khẩu hiệu: "Sống, làm việc theo Hiếp pháp và pháp luật” ra đời từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX, nhiều thể chế đã được ban hành, nhiều giải pháp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được triển khai thực hiện, nhưng kết quả của công tác PBGDPL vẫn còn rất hạn chế, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong xã hội chưa cao, làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật, ảnh hưởng đến nền pháp chế XHCN.Tìm kiếm

 


KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC
 HỌC SINH THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
<XEM TẠI ĐÂY...>
Hỗ trợ trực tuyến


Liên kết