Thứ Hai,22/01/2018 |

Công đoàn

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NH 2015-2016 (01/10/2015)


Căn cứ văn bản số 1757 / KH-SGDĐT, ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015-2016;PHÁT ĐỘNG THI ĐUA TẠI HỘI NGHỊ CB-VC TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN (30/09/2015)


Năm học 2015-2016 này, trường THPT Chuyên Long An với cơ sở vật chất nhà trường, lớp học, khu ký túc xá, thiết bị thực hành,…tiếp tục được đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố, hiện đại. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng, điều động, tuyển dụng gần đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng đạt chuẩn và trên chuẩn.


KẾ HOẠCH ĐÊM TRUNG THU NH 2015 - 2016 (23/09/2015)

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CĐCS TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN NĂM HỌC 2014-2015 (29/10/2014)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM HỌC 2014-2015 (29/10/2014)

Trong năm học 2014- 2015, Công đoàn Cơ Sở Trường THPT Chuyên Long An thực hiện các nội dung hoạt động theo kế hoạch thời gian như sau:


Phát động cuộc vận động “Ngành Giáo dục nói không với thuốc lá”. (04/11/2013)

Trong thời gian qua, toàn ngành tích cực thực hiện quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá và công văn số 11085/BGDĐT-CTHSSV ngày 28/12/2009 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện kế hoạch của Chính phủ về thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá đạt được nhiều kết quả khả quan. Hầu hết các trường học, cơ sở giáo dục đều tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng nhà trường không khói thuốc, đội ngũ nhà giáo có ý thức tốt về tác hại của thuốc lá và lồng ghép nội dung này vào các bài dạy để tuyên truyền, giáo dục học sinh, số lượng nhà giáo có hút thuốc lá giảm nhiều…


123

Tìm kiếm

 


KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC
 HỌC SINH THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
<XEM TẠI ĐÂY...>
Hỗ trợ trực tuyến